Flyt
Kungsfiskare I - Rönne å
Glada - Ringsjön
Björnbröder - Skånes Djurpark
Trädgårdssångare - Vikhög
Korpar - Ringsjön
Skärfläcka - Malmö
Mindre flugsnappare - Linnebjär
Gråsäl - Måkläppen
Korp - Höör
Kärrsångare - Barsebäcks mosse
Sydlig kärrsnäppa - Eskilstorps ängar
Kungsfiskare II - Rönne å
Gluttsnäppa - Vomb
Korp - Ringsjön